a:hover {font-size: 22px; font-weight: bold;text-decoration: none;} -->

mY FoLLoWeR

Saturday, March 26, 2011

KEKasih HatI

Kadang-Kadang,Setiap Orang MenyaKitkan Hati Orang,Kadang-Kadang Kita Tidak SedaR BiLa Melakukan KesilapAn.....


KaDang Kita TidaK Menghargai SeSeorng Yang Berada Di Hadapan Kita Tetapi Bila Kita Telah KehiLangan Sesorng Itu....


Baru Kita Menghargai dIrinya,Kadang Kita teLaLu MengIkut PeraSaan MaraH..... 


KadAng-KaDang Kita KiTa AkaN MenangIs JikA Kita benAr-Benar Sayang AkaN SeSeOrg itu,Kita aKan mEraSa SedIh DaN KeCEwa.....


JIka ORang yang Kita SayaNg TidAk MeMeRlukaN Kita......KiTa HaruS MengHargaI SesEorg Itu SEBelUm sEseoraNg Itu MeNingGalkAn Kita... 


IngaT lAH seNtiASa HarGai OranG Kita SayaNg....


IkhlAs Dari: ikhwan afiq

No comments :

Post a Comment