a:hover {font-size: 22px; font-weight: bold;text-decoration: none;} -->

mY FoLLoWeR

Thursday, June 23, 2011

cintA...

menCintaI sesEorang itu tak SemestINYeeWW..berdAsaRkan parAs RupA,BErdsarKan HArtA KekaYaAn sEmata-mata..kita tIDak HAruS MncintAi SeseOranG toh...BerdAsaRkan SemuA toh..KerANa ItU Semua AdalAH Cinta pLasTik SMuA ...PErcaYALah cinta itU taKkaN KEkaL laMa...

No comments :

Post a Comment