a:hover {font-size: 22px; font-weight: bold;text-decoration: none;} -->

mY FoLLoWeR

Thursday, May 26, 2011

AUTo SHow KEmBALi

CutI SkUl Cuti SKul dha KemBali...RnacangAn Na P Jlan SbNaRnyee BNYak P ...ta th LHa JDI Kew ta >....Esok Rse Nyee Na P tgOP Orm Buat SHowS Mto ...At StAdium tertUTup Gong BAdak tOH...cousIN wan yg TelAH MSuk SHows toh...hI33..InsyAAllah My cOUsin AKaN MEnanG PertaNDIngaN Auto SHows TOh...DOa AN KeJAyaAN KAmI Neh...

No comments :

Post a Comment