a:hover {font-size: 22px; font-weight: bold;text-decoration: none;} -->

mY FoLLoWeR

Friday, May 20, 2011

...mieyrA...

Pgi taDi An Wan P KlaS TamBahaN....wan tgop MIeyra ....cOmey n Cute Ngat Mieyra Mse toH ...hnYew TuhaN Yang tahU perSaan Wan Pda Mse toh...wan Ingat An Mieyra ta P KElas tamBhaN Ari Ni....wan p Kelas PUn sAl BowINk duK Umah ...mieyra ...biLEw wan tgOp Mieyra..... Wan JDI RindOw at MIeyra....mieyra KnapA ta Blas MCcj wan ...waN Rindow at Mieyra..TerAmaT Rindow..terSngat rindow...rse laU Jmpa MIeyra Na PeloK an CiOM jee mIeyra...oke lHa cmpAi SinI SJe ......SayaM Mieyra SelaManyE ..ta Ade SapE Bleh gnti tmPat mIEyra Lam AtY Wan....

No comments :

Post a Comment