a:hover {font-size: 22px; font-weight: bold;text-decoration: none;} -->

mY FoLLoWeR

Monday, May 30, 2011

NEw LIfE

NOwWW ...Wan Nak MUla An HIduP bru ..Nak LUpakAn An KIsah Yang Lalu...aku NA Mula An Idup Bru...tpi wan tetap MencintaI Mieyra...waN ta an LUPakaN Mieyra...cOzz MIeyra TelAh MenYedarKan wan...

No comments :

Post a Comment