a:hover {font-size: 22px; font-weight: bold;text-decoration: none;} -->

mY FoLLoWeR

Sunday, May 29, 2011

HAri NIh....wan terlAlu RIndo An mieyra....hari JugaXX ...waN dpat tahu Sapew 4we mieyrA Yg BAru..mieyra DUlU MIeyra Ckap yanG MIeyra StiLL Sayang At Ex Mieyra...sKUNk Nih mieyra ...laen..mieyrA BNYak Sngat BRubAH...mieyra Ta Speti DUlU Lgi...wan .....

No comments :

Post a Comment