a:hover {font-size: 22px; font-weight: bold;text-decoration: none;} -->

mY FoLLoWeR

Saturday, May 28, 2011

i neED You...

drI seMLam wan ta Bleh NA tDow...MAta NganTok P ta LEh Na TdOw...BIor Aww...ta KIsah LngSUng Sal Diri Ku.....wan ...snGat Rindo an Mieyra...Tidak terkAta-kata ...wan SelalU tringat an Mieyra IngiN meNutuP mAta...BRita SEdiH yang Wan Dpat Smlam...waN MSiH ta PerCaYA ..yAng MIeyra SNgguP Buad Wan CmNih...MNe P JAnJI mIEYra DUlu...Mne P MIeyra Yg SAyang Wan Dulu..MIeyra!!pLEaaZZ kemBali....i reAllY reALlY Need YOu NOW!!

No comments :

Post a Comment