a:hover {font-size: 22px; font-weight: bold;text-decoration: none;} -->

mY FoLLoWeR

Tuesday, May 17, 2011

nOW!!

now?NOw??wan rindo at mieyra...p mieyra buad ta Thu JE ...MNE P MIEyra Yng DUlU ...Yang CayaM SaME EqWan,Yang SElaLU Rindo an EqwAN ...Mne P Diri MIEyrA YANg DUlU ....MIeyra BileW wan Ckap At MIeyra yang wan rindow at mieyra ...mieyra cakP NO KOMEN...entaH La Ape Yng Wan Na ckap ape....

No comments :

Post a Comment